Euripus nyctelius borneensis (The Courtesan)

Found 26 Dec 2017. Posted 2 Jan. 2018. Keningau
Found 26 Dec 2017. Posted 8 Jan. 2018. Keningau